Flash Playeriniz y�kl� degil.
Flash y�kle

MUMCU VE HRANT DİNK ANMA ETKİNLİĞİ SİNEVİZYON GÖSTERİMİ

Devamını oku...

 

 

UĞUR MUMUCU VE HRANT DİNK

KONU : UĞUR MUMCU VE HRANT DİNK ANMA ETKİNLİĞİ SİNEVİZYON GÖSTERİMİ

TARİH : 24 OCAK 2013

SAAT: 14:00

YER: İSKENDERUN ALEVİ KÜLTÜR MERKEZİ CEMEVİ

         MUSTAFA KEMAL MAH.

TEL: 0 326 614 26 50

Devamını oku...

İSKENDERUN CEMEVİNDE AŞURE HEYECANI

İskenderun da faaliyete giren İSKENDERUN ALEVİ KÜLTÜR CEMEVİ aşure dağıtımını büyük katılımlarla birlikte yaptı.

 

  İSKENDERUN CEMEVİNDE AŞURE HEYECANI-Fragman izle TIKLA

TAMAMMINI İZLEMEK İÇİN LÜTFEN HABERİN DEVAMINI OKUYUN.

Devamını oku...

"Cami ve mescit dışında bir yer ibadethane kabul edilemez"

"Cami ve mescit dışında bir yer ibadethane kabul edilemez" 25.07.2012

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkındaki kapatma davasını reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, ilgili yasa ve düzenlemeler karşısında cami ve mescit dışında bir yerin ibadethane olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığına karar verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tüzüğündeki "cemevlerini ibadet yeri olarak" nitelendiren ifadeler nedeniyle Çankaya Cemevi Yaptırma Derneği hakkında kapatma davası açmıştı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi ise davayı, "Cemevleri yüzyıllardır Alevilerin ibadet yeri olarak toplumca bilinmiş ve kabul görmüştür. Derneğin tüzüğünde yazılı bulunan 'Cemevleri ibadethanedir' hükmü Anayasa'nın 2. maddesine aykırılık taşımadığı gibi kanunlarla da yasaklanmamıştır" gerekçesiyle reddetmişti.
Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy çokluğuyla bozdu.
Kararın gerekçesinde, Anayasa'nın 174. maddesinde, Anayasa'nın hiçbir hükmünün, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik niteliğini koruma amacını güden inkılap kanunlarının, Anayasa'nın halkoyuyla kabul edildiği tarihte yürürlükte

Devamını oku...

İSKENDERUN CEMEVİNDE AŞURE

İSKENDERUN CEMEVİNDE AŞUREMUHARREM AYI VE MATEM ORUCU

Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Onuncu günün de ismi, Aşure’dir. Tarihi kaynaklara göre milattan çok önce Arap, İsrail ve Fars milletleri tarafından, Muharrem ayının Aş;ure günü, kutsal kabul edilen ortak bir değerdir. Bugünün değerini ve kutsallığını, tarihler şöyle anlatıyor:

Adem atanın tövbesinin kabul edildiği gün.

Nuh Peygamber’in gemisinin karayı bulduğu gün.

İbrahim Peygamber’in Nemrut,un ateşinden kurtulduğu gün.

Musa Peygamber’in kavmini Firavun’un şerrinden kurtardığı gün.

Yunus Peygamber’in balığın karnından kurtulduğu gün.

Eyüp Peygamber’in dertlerine şifa bulduğu gün.

Saymakla bitiremeyeceğimiz bütün peygamberlerin refaha, kurtuluşa ve başarıya ulaştıkları gündür. Onun içindir ki Nuh Peygamber dahil ondan sonra gelen bütün peygamberler, Hz. Muhammed ve Hz. Ali de 10 Muharrem Aşure günü şükür ve senalarını ifade ederek, oruç tutmuşlar. Nuh Peygamber’in kurtuluş çorbasını pişirip fakir fukaraya yedirmişler, Hayır ihsan yapmışlar. Bütün tarihler o güne kadar olan, Muharrem ayının kutsallığı ve özelliğini böyle anlatırlar.

MATEM

Matem Farsça,dan gelen bir kelimedir. Türkçe’de anlamı: Çok sevilen değerli bir varlığı veya yakını kaybedildiğinde bu insanın günlük yaşamını etkiler; insanlar kederlenir, üzülür ağlar ve uzun bir zaman üstünden atamaz, eğlenemez, gülemez, neşelenmek istemez, hep günlerini üzüntü ile geçirdiği zaman dilimine Yas veya matem tutmak, demektir.Hz. Muhammed,in ölümünden 48 sene sonra, bütün peygamberlerin kutsal kabul ettikleri, oruç tuttukları Hicri 10 Muharrem 61 Cuma günü Miladi 10 Ekim 680 tarihinde, Kerbela denen Fırat Nehri,nin kenarında, kurda kuşa sebil olan Fırat suyunu, Hz. Muhammed,in torunlarına, Ehl-i Beyt,ten de tek kalan Hz. Hüseyin,ine ve onun mahsun yavrularına vermediler. Dünya da bugüne kadar bir eşi benzeri olmayan, insanlık aleminin yüz karası, görülmemiş susuz bir zulüm ve katliam işlendi.

Muharrem ayı denince? Aleviler için yas veya matem ay ıakla gelir. Bugüne kadar inancında, felsefesinde, itikatında, sevgisinde, Hz. Muhammed’e ve onun Ehl-i Beyt’ine canı gönülden Aşk-ı Muhabbetiyle bağlı olan Aleviler, onların sevgisi ile sevinmişler, kederi ile kederlenmişler, acılarına ağlamışlar, gördükleri zulüme de yas tutmuşlar. Zulüm edenleri de lanetle anmışlar.

Hz. Muhammed’e ve Ehl-i Beyt’ine inanıp iman edenler, onlara yapılan bu zulmün acısını hiçbir zaman unutmazlar. Hele Muharrem ayı gelince o zulmün kendilerine yapılmış gibi acısını hissederler. İşte o 12 gün, oruçlu halleriyle. Düğünlere, eğlenceli yerlere gitmezler, düğün nişan yapmazlar, fazla sulu yiyeceklerden güçleri oranında sakınırlar, yaşadıkları ortama göre, imkanları ve olanakları el veriyorsa traş olmazlar, iştahlarının çektiği güzel ve etli yemekleri yemezler.

Alevilikte oruç tutarken sahura kalkmak yoktur. Durumu özetleyecek olursak: Nasıl ki yakınlarınızdan birini kaybettiğiniz zaman, onun acısı ile bir zaman kederli, üzüntülü günler yaşıyorsanız. İşte 12 gün oruç boyunca da aynen öyle yaşanır.

Aşure
Matem Orucu bitiminde Aşure pişirilir. Aşure, tatlı bir çorba olup, birlikte yenilir veya evlere dağıtılır. Aşure çorbasında et bulunmaz. Buğday, fındık, ceviz veya meyvelerden oluşan 12 değişik üründen yapılır (tarif). Aşure Günü, Sünnilerin Ramazan Orucu bitiminde kutladığı Şeker Bayramı gibi bir bayram kutlaması değildir. Aleviler; Kerbela’da İmam Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin’in sağ kurtulduğu için mutludurlar, bu nedenle çorba tatlı olur.
Muharrem ayında Aleviler bir araya gelerek birlikte mersiyeler, şiirler, deyişler, Alevi önderlerinin kahramanlık öykülerini okurlar, anlatırlar, söylerler.

 

ORUCA NİYET ETMEK
Bism-i Şah…Allah Allah… Er Hak-Muhammed-Ali aşkına, İmam Hüseyin Efendimizin susuzluk orucu niyetine Kerbela’da şehid olanların temiz ruhlarına, Fatıma Anamızın şefaatına, Oniki İmamlar aşkına oruç tutmaya niyet eyledim. Ulu Dergah kabul eylesin…

 

AŞURE LOKMASI İÇİN DUA
Bism-i Şah…Allah Allah…
Barekallah. Şehidler Şahı İmam Hüseyin Efendimizin ve Kerbela şehidlerinin yüce ruhlarının şad olması için barekallah. Cümle erenlerin ruhu için barekallah. Yurdumuzun, Ulusumuzun, Cumhuriyetimizin esenlikte olması için barekallah. Ordularımızın güçlü olması için barekallah. Ahirete göçenlerimiz ve bugün yaşayanlarımız için barekallah. Gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket vermesi için barekallah. Muhammed Mustafa, Aliyyel Mürteza, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Kerbela Şehidleri ve Hünkâr Hacı Bektaş Veli hakkı için el-Fatiha ve salevat. Gerçeğe hü…

 

AŞURE YENDİKTEN SONRA OKUNACAK DUA
Bism-i Şah …Allah Allah…
Allah, Muhammed, Ali, Oniki İmam Efendilerimizin ruhu revanları, şâd ve handan ola. Münkir ve münafıklar mat ola, müminler şâd ola. Lokmalarımız dertlere deva ola.
Matem-i Hasan ve Hüseyin ola. Cümlemize haklı hayırlı kısmetler verilmesi için …
Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, Pirimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli demine hü.

Sivas şehitlerimizi 5000 Canla Berlin’de andık

Devamını oku...19 yıl önce 2 Temmuz’da Sivas’ta on binlerce kişinin tekbir naraları eşliğinde hunharca öldürülen, güpegündüz polisin ve askerin gözü önünde yakılan 33 Canın acısını yüreğinde hisseden yaklaşık 5000 kişi Berlin’de Hermannplatz’da bir araya geldi. Yürüyüşü organize eden Berlin Alevi Toplumu - Cemevi’nin çağrısına Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu üyesi Hannover Alevi Toplumu, Salzgitter Alevi Kültür Merkezi ve Leibzig Cemevi ile Berlin’deki Al Dersimspor, Akdağ Derneği, ATİYAB, Bahadın Derneği, BDAJ-HSG Berlin, Çorum Derneği, Dersim Cemaati, Gaziantep Çepnileri Derneği, Omcalı Derneği ve Sivaslı Canlar 

Devamını oku...

AABF Basın Açıklaması: Türkiye’yi Meclis mi yoksa Diyanet mi yönetiyor?

Devamını oku...CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün'ün Meclis'te bir cem evininin açılması başvurusuna yanıt olarak TBMM Başkanı Cemil Çiçek "Diyanet İşleri'ne göre Alevilik ayrı bir din olmayıp "İslam içi oluşumdur, İslamın tarihi süreҫte ortaya çıkmış bir zenginliğidir ve İslam dininin ibadet yerleri camilerdir. Alevilerin de ibadet yeri camidir " cevabını verdi ve reddetti.

Devamını oku...

ALEVİLERİN SESİ

BASINA VE KAMUOYUNA;

Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin Diyanet İşleri Başkanlığının Cemevilerini yok sayan (fetvasına) dayanarak verdiği cami ve mescit dışındaki yerlerin ibadethane olarak kabul edilmesi mümkün değildir kararın sonucu doğrultusunda insanlar arasında inanç ayrılığı gerginliği yaşatmaya başlamış, ve ilk ciddi olay Sürgü’de ortaya çıkmaya başlamıştır.

 Biz Aleviler Yargıtayın Diyanet fetvasına dayanarak verdiği bu kararı tanımadığımızı beyan ediyoruz. Cemevleri ibadethanemizdir.

          Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü kasabasında  önceki gün sahur saatinde, oruç tutmayan Alevi bir ailenin kapısının önünde uzun süre davul çalınması sebebiyle yaşanan sözlü tartışmayı bahane ederek; çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ve önemli bir kısmının  kasaba dışından geldiği iddia edilen  yaklaşık 400-500 kişilik grup,  ailenin oturduğu eve doğru tekbir sesleriyle

Devamını oku...

   

Yorum Paylaş

   

Beğen

   

Arkadaşına Gönder